in

Facilitarea accesului la transport pentru persoanele cu handicap: inițiativă legislativă vitală

O propunere legislativă depusă de parlamentari PSD a adus în atenția opiniei publice o problemă stringentă cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în România.

Facilitarea accesului la transport pentru persoanele cu handicap: inițiativă legislativă vitală

Accesul la documentele pentru transport gratuit.

Inițiativa vine în sprijinul acestui segment vulnerabil al societății și urmărește să faciliteze obținerea de documente fără ca persoanele cu handicap să fie nevoite să parcurgă distanțe considerabile pentru a le obține.

Parlamentarii propun modificarea legislației actuale pentru a permite eliberarea documentelor necesare pentru transportul gratuit în baza unor acorduri între direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene și autoritățile locale. Astfel, persoanele cu dizabilități vor putea ridica aceste documente în localitatea de domiciliu, fără a fi nevoite să facă deplasări lungi și obositoare.

O schimbare necesară în legislația actuală

Proiectul de propus de vine să aducă modificări în două articole cheie ale legislației referitoare la transportul gratuit pentru persoanele cu handicap. Aceste modificări vizează eliberarea legitimării pentru transportul urban și a biletelor de călătorie de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv autoritățile locale, în baza unor convenții încheiate între aceste entități.

Prin această inițiativă, se dorește eliminarea birocrației și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la documentele necesare pentru a beneficia de drepturile lor în materie de transport. Mai mult decât atât, propunerea legislativă prevede ca costurile legate de eliberarea acestor documente să fie suportate din bugetele județelor sau ale sectoarelor municipiului București, astfel încât să nu existe o povară suplimentară pentru beneficiari.

Măsură care vine în sprijinul unei categorii vulnerabile

Persoanele cu handicap și însoțitorii acestora se confruntă cu numeroase dificultăți legate de mobilitate și accesibilitate în viața de zi cu zi. Deplasările lungi și obositoare pentru a obține documentele necesare pentru transport gratuit reprezintă doar o parte din provocările cu care se confruntă acești oameni.

Această inițiativă legislativă vine în sprijinul unei categorii de persoane care, din cauza dizabilităților lor, se confruntă cu dificultăți în realizarea activităților cotidiene. De multe ori, persoanele cu handicap sunt dependente de îngrijirea altora, iar deplasarea la sediile autorităților pentru a obține documente pentru transport poate fi o sarcină dificilă, chiar imposibilă, pentru unele dintre acestea.

Propunerea legislativă depusă de PSD subliniază importanța acordării de sprijin și facilități persoanelor cu dizabilități și însoțitorilor acestora. Dacă această inițiativă va fi adoptată și implementată, se poate anticipa o îmbunătățire semnificativă a calității vieții pentru această categorie de cetățeni.

Urmărește-ne și pe Google News

Rețele de socializare: Instagram, Facebook și Twitter