in

Pensionarii la un pas de pierderea Pensiei! Noua lege care îi obligă să trimită „Certificatul de Viață”

Pensionarii români care trăiesc în afara țării vor avea o nouă obligație legală.


Conform noii legi a pensiilor, aceștia trebuie să trimită de două ori pe an un document intitulat „Certificatul de viață” către casele teritoriale de pensii. Această măsură vizează asigurarea că beneficiarii pensiilor continuă să fie în viață, iar autoritățile să poată gestiona corect plata pensiilor.

„Certificatul de viață” va trebui transmis în lunile martie și septembrie, fiind esențial pentru menținerea plății pensiilor. Începând cu 1 septembrie, documentul va trebui să ajungă la autoritățile române până cel târziu la 31 martie și 30 septembrie a fiecărui an. Aceasta reprezintă o schimbare majoră în procedurile actuale și necesită o atenție sporită din partea pensionarilor nerezidenți.

Procedura de transmitere și cerințele legale

Documentul „Certificatul de viață” trebuie semnat de pensionar în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de ședere permanentă. Acest lucru este crucial pentru validitatea certificatului și pentru evitarea suspendării pensiei. Autoritățile competente care pot certifica acest document includ instituții de asigurări sociale/pensii, autorități administrative locale și notari publici.

Această cerință de semnătură în fața unei autorități legale asigură că documentul este autentic și că pensionarul este în viață. Certificatul trebuie transmis de pensionar din proprie inițiativă, ceea ce înseamnă că este responsabilitatea lor să se asigure că documentul ajunge la casa teritorială de pensii în timp util.

Suspendarea plății pensiei pentru nerespectarea termenelor

Conform noii legi, în cazul în care pensionarii nu trimit „Certificatul de viață” în termenul stabilit, plata pensiei va fi suspendată începând cu luna următoare. Aceasta înseamnă că dacă un pensionar nu trimite documentul până la 31 martie, pensia va fi suspendată din aprilie. Reluarea plății pensiei se va face doar după ce certificatul de viață este prezentat sau comunicat autorităților, iar aceasta se va face de la data suspendării, nu retroactiv.

Această măsură este menită să asigure că fondurile publice sunt folosite corect și că numai persoanele eligibile continuă să primească . Este un mecanism de control important pentru prevenirea fraudei și pentru protejarea integrității sistemului de pensii.

Modelul certificatului de viață și aspecte practice

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a emis un ordin prin care a stabilit modelul certificatului de viață. Documentul va fi emis în dublu exemplar și transmis beneficiarilor nerezidenți în versiune bilingvă, folosind, pe lângă limba română, o limbă de circulație internațională. Aceasta este o măsură necesară pentru a asigura că toți pensionarii, indiferent de țara în care locuiesc, pot înțelege și îndeplini cerințele legii.

Un exemplar al certificatului de viață va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoțit de dovada comunicării către beneficiar. Acest lucru asigură o evidență clară și transparentă a documentelor și facilitează verificările ulterioare.

Este important de menționat că certificatul de viață este disponibil în mai multe versiuni, adaptate în funcție de țara unde se află pensionarul. Această flexibilitate este esențială pentru a acoperi diversitatea de situații și pentru a facilita procesul pentru toți pensionarii afectați de această nouă reglementare.

Urmărește-ne și pe Google News

Rețele de socializare: Instagram, Facebook și Twitter