in

Guvernul României impune noi reguli pentru administrarea creditelor neperformante

Guvernul României a făcut un pas important miercuri, adoptând o ordonanță de urgență ce vizează regularea domeniului administrării și achiziției creditelor neperformante.


Acest act normativ vine ca răspuns la nevoia de a crea un cadru legal armonizat pentru cumpărătorii și administratorii de credite, în concordanță cu directivele europene recente.

În centrul acestei inițiative legislative se află transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/2167. Această directivă, adoptată la 24 noiembrie 2021 de Parlamentul European și Consiliu, stabilește un cadru comun pentru activitățile cumpărătorilor și administratorilor de credite neperformante.

Prin aceasta, se urmărește o mai bună integrare a piețelor financiare europene și asigurarea unui nivel uniform de protecție pentru consumatori.

Un aspect cheie al ordonanței este crearea unui cadru specific pentru supravegherea eficace a administratorilor de credite care operează peste frontiere. Acesta promovează cooperarea între autoritățile competente din diferite state membre, facilitând schimbul de informații și asistența reciprocă.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru monitorizarea adecvată a activităților transfrontaliere și pentru asigurarea conformității cu legislația aplicabilă.

Condiții Stricte pentru Autorizare

Pentru a opera în România, administratorii de credite trebuie să obțină o autorizație în statul membru de origine, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor () fiind responsabilă de acordarea acestor autorizații pe teritoriul național.

Actul normativ impune condiții riguroase pentru obținerea autorizației, inclusiv verificarea antecedentelor penale ale membrilor conducerii și asigurarea că nu sunt implicați în proceduri de insolvență sau faliment.

Ordonața subliniază importanța acțiunii cu bună-credință, profesionalism și echitate în relația cu debitorii. Prevederile vizează protejarea informațiilor personale, interzicerea practicilor de hărțuire sau influență nejustificată și asigurarea transparenței complete în comunicarea cu debitorul. În plus, creditorii sunt încurajați să exploreze soluții alternative înainte de a recurge la executarea silită, incluzând restructurarea datoriei sau alte forme de ajustare a condițiilor de creditare.

Transparența și combaterea spălării banilor

Pentru a asigura un nivel înalt de transparență, ANPC va publica o listă actualizată a administratorilor de credite autorizați, inclusiv a celor din alte state membre care activează în România. De asemenea, ordonanța impune instituirea de cadre de guvernanță adecvate, mecanisme de control intern și proceduri de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Urmărește-ne și pe Google News

Rețele de socializare: Instagram, Facebook și Twitter